Ograničenja brzine

Tabelarni pregled dozvoljenih brzina kretanja na cestama u Europskim državama, prikazano po kategorijama cesta.

Ograničenja brzine
Država u naselju izvan naselja na autocesti
Austrija 50 100 130
Belgija 50 90 120
Bugarska 60 90 120
Češka 50 90 130
Danska 50 80 110
Estonija 50 90 110
Finska 50 80/100 120
Francuska 50 90/100 130
Grčka 50 110 120
Hrvatska 50 80/100 130
Irska 48 96 112
Island 50 80/90 -
Italija 50 90/110 130
Luxemburg 50 90 120
Madžarska 50 80/100 120
Nizozemska 50 80/100 120
Norveška 50 80 90
Njemačka 50 100 preporučeno 130
Poljska 60 90 130
Portugal 50 90/100 120
Rumunjska 50 90 120
Slovačka 60 90 130
Slovenija 50 90 130
Španjolska 50 90/100 120
Švedska 50 70 110
Švicarska 50 80/100 120
Velika Britanija 48 96 112
SRJ 60 80 120