Cijene cestarina

Interesiraju li vas cijene cestarina u Hrvatskoj i EU, možete ih pronaći na ovim linkovima.

 

Cestarine u Hrvatskoj

Hrvatske autoceste d.o.o.
Autocesta Rijeka - Zagreb
 

Cestarine u EU

Auto Moto Savez Slovenije - od Ljubljane do većih EU gradova
 
Plaćanje putem vinjeta EUR  
Austrija    
godišnja
2-mjesečna
10-dnevna
72,60
21,80
7,60
 
Češka    
godišnja
2-mjesečna
15-dnevna
29,54
11,50
6,56
 
Bugarska    
godišnja
mjesečna
7-dnevna
42,00
21,00
5,00
 
Mađarska    
godišnja
mjesečna
10-dnevna
4-dnevna
138,85
15,47
9,12
5,00
 
Slovačka    
godišnja
mjesečna
7-dnevna
28,60
7,80
3,89
 
Švicarska    
godišnja 25,88  
 
Plaćanje na naplatnim kućicama
Francuska
Grčka
Hrvatska
Italija
Poljska
Portugal
Slovenija
Španjolska
 
Besplatne auto-ceste
Belgija
Danska
Finska
Irska
Luksemburg
Njemačka (samo za osobna vozila)
Nizozemska
Švedska
 
Mostovi i tuneli EUR  
Most Oresund (DK-S) 30,16  
Most Vasco de Gama (P) 1,85  
Tunel Brenner (I-A) 8,00  
Tunel Karavanke (SLO-A) 6,50  
Tunel Mont Blanc (I-F) 30,00  
Tunel St. Bernhard (I-CH) 22,40  
Eurotunel (F-GB) 257,00