Obavezna oprema

Tabelarni pregled obavezne opreme u vozilima na cestama u Europskim državama.

Obavezna oprema
Država Vezanje pojasa sprijeda / straga Sigur. trokut Vatrog. aparat Prva pomoć Rez. žarulje
Austrija DA/DA DA DA DA NE
Belgija DA/DA DA NE NE NE
Bosna i H. DA/NE DA NE DA DA
Bugarska DA/NE DA DA NE NE
Češka DA/DA DA NE DA NE
Danska DA/DA DA NE NE NE
Estonija - - - - -
Finska DA/DA NE NE NE NE
Francuska DA/DA DA NE NE NE
Grčka - - - - -
Hrvatska DA/DA DA NE DA DA
Irska - - - - -
Island - - - - -
Italija DA/DA DA NE NE NE
Luxemburg DA/DA DA NE NE NE
Madžarska DA/DA DA NE NE NE
Makedonija DA/NE DA DA DA DA
Nizozemska DA/DA DA NE NE NE
Norveška DA/DA NE NE NE NE
Njemačka DA/DA DA NE NE NE
Poljska DA/DA DA NE NE NE
Portugal DA/DA DA NE NE NE
Rumunjska NE/NE DA NE NE NE
Slovačka DA/DA DA NE DA NE
Slovenija DA/DA DA NE DA DA
Španjolska DA/DA NE NE NE DA
Švedska DA/DA DA DA DA NE
Švicarska DA/DA DA NE NE NE
Velika Britanija DA/DA DA NE DA NE
SRJ - - - - -