Dnevna svjetla

Tabelarni pregled obavezne korištenja dnevnih svjetala na cestama u Europskim državama.

Obavezna oprema
Država Gdje Kada Visina kazne u EUR
Austrija U i van naselja cijele godine 15-50
Belgija - - -
Bosna i H. - - -
Bugarska - - -
Češka U i van naselja cijele godine 53-71
Danska U i van naselja cijele godine 70
Estonija U i van naselja cijele godine 35-190
Finska U i van naselja cijele godine 50
Francuska - - -
Grčka - - -
Hrvatska U i van naselja cijele godine 40
Irska - - -
Island U i van naselja cijele godine 60
Italija Autoceste i brze ceste cijele godine 35
Letonija U i van naselja cijele godine 15
Litva U i van naselja od 1.11. do 31.03. 15
Luxemburg - - -
Madžarska Samo van naselja cijele godine 40
Makedonija U i van naselja cijele godine 34
Nizozemska - - -
Norveška U i van naselja cijele godine 180
Njemačka - - -
Poljska U i van naselja od 1-10. do 28.02. 70
Portugal Ovisno o cesti cijele godine 60
Rumunjska - - -
Slovačka U i van naselja od 15.10. do 15.03. 50
Slovenija U i van naselja cijele godine 42
Španjolska - - -
Švedska U i van naselja cijele godine 55
Švicarska - - -
Velika Britanija - - -
SRJ - - -