Trošarine, carine i porezi!

Obračun cijene automobila ovisi o tome je li proizveden u Europskoj uniji ili izvan nje. Tako se na automobile koji su proizvedeni u EU, na neto cijenu dodaju trošarine, a na njihov zbroj obračunava PDV.

Za automobile koji su proizvedeni izvan EU plaća se i carina, pa se tako na neto cijenu automobila dodaje carina, na njihov zbroj se obračunava trošarina, te se na kraju na sveukupan zbroj obračunava PDV.

Trošarine
Neto cijena + carina [kn] trošarina
do 50.000 13%
od 50.000 do 100.000 6.500kn + 18%
od 100.000 do 150.000 15.500kn + 23%
od 150.000 do 200.000 27.000kn + 28%
od 200.000 do 250.000 41.000kn + 33%
od 250.000 do 300.000 57.500kn + 38%
od 300.000 do 350.000 76.500kn + 43%
od 350.000 do 400.000 98.000kn + 48%
od 400.000 do 450.000 122.000kn + 53%
od 450.000 do 500.000 148.500kn + 58%
više od 500.000 177.500kn + 63%

postotak se obračunava samo da dio cijene koji prelazi prag (npr. za cijenu od 53.000kn porerez je 6.500 + 18% od 3.000).

 

Carina
Zemlja proizvodnje carina
EU i CEFTA 0%
Sve ostale 8%
 
Godišnja naknada za ceste
Obujam motora [ccm] naknada [kn]
do 1000 180
od 1000 do 1600 375
od 1600 do 2000 450
od 2000 do 2500 750
više od 2500 1200
 
Godišnji porez
Snaga [kW] do 2 godine 2 do 5 godina 5 do 10 godina
do 55 300kn 250kn 200kn
od 55 do 70 400kn 350kn 250kn
od 70 do 100 600kn 500kn 400kn
od 100 do 130 900kn 700kn 600kn
više od 130 1500kn 1200kn 1000kn