Izračun obaveznog osiguranja za motorna vozila

AUTOMOBILI

 

Snaga motora
Visina bonusa
 

 

Osiguranje od automobilske odgovornosti - automobili
 
A. Doplaci
1. 40% doplatka za "TAXI" vozila;
2. 125% doplatka za osiguranje "Rent a car" vozila;
3. 10% doplatka za osobna i kombi vozila koja imaju više od 5 mjesta osim mjesta vozača;
4. 10% doplatka za osobna i kombi vozila namijenjena prijevozu tereta.
 
B. Popusti
1. Osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje 80% ili više imaju pravo na popust u visini od 15% od ukupne premije osiguranja od automobilske odgovornosti. Tjelesno oštećenje dokazuje se originalnim uvjerenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
2. Osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje 80% ili više na donjim ekstremitetima ili zbog potpunog gubitka vida imaju pravo na popust od 20% od ukupne premije osiguranja automobilske odgovornosti s time da ovaj popust isključuje popust pod točkom 1. Tjelesno oštećenje dokazuje se originalnom dokumentacijom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3. Hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata (HRVI) I. do V. skupine oštećenja organizma imaju pravo na popust u visini 20% od ukupne premije osiguranja od automobilske odgovornosti. Hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata (HRVI) VI. do X. skupine oštećenja organizma imaju pravo na popust u visini 15% od ukupne premije osiguranja od automobilske odgovornosti. Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata je branitelj kojem je organizam oštećen za najmanje 20% zbog rane ili ozljede koju je zadobio u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili kao zatoćenik u neprijateljskom logoru, što dokazuje pravomoćnim i originalnim rješenjem liječničkog povjerenstva Ministarstva obrane Republike Hrvatske.
4. Osiguranici mogu koristiti navedene popuste samo za jedan osobni automobil.